Stag Club Nederland

Stag Club Nederland.

Stag Club Nederland bestaat al ruim 30 jaar en telt nu ongeveer 180 leden. De Stag is een prachtige creatie van de Italiaanse ontwerper Giovanni Michelotti. Tussen 1970 en 1976 werden bijna 30.000 exemplaren gebouwd. Aanvankelijk had de Stag te lijden onder een bedenkelijke reputatie. De te korte ontwikkeltijd was daar debet aan. Maar gelukkig zijn in de loop der tijd oplossingen gevonden voor die technische tekortkomingen. Er kan nu onbezorgd genoten worden van de fraaie uitlaatroffel van de machtige V8.

Clubleven…
En de club geeft volop de gelegenheid tot gezamenlijk genieten: vanaf maart tot oktober wordt er elke maand een activiteit georganiseerd. Soms hebben de ritten een competitie element; maar altijd wordt het landschap opgesierd door een lang lint fraaie Stags, die ronkend door het landschap glijden. En soms is er geen rit, zoals bij de Nieuwjaarsborrel. Dan wordt er gezellig geborreld en snode plannen gesmeed.

Het clubblad, de Overstag komt 4 x per jaar “full-color” uit met sfeervolle ritverslagen, nuttige technische wetenswaardigheden en natuurlijk de interessante restauratie- en sleutelervaringen van de leden. En met de digitale nieuwsbrief, de “Stagflitsen”, worden de leden zo vaak als het nodig is geïnformeerd over actuele zaken en evenementen.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 42,50 jaar (met een eenmalige entree bijdrage van € 7,50). Kijkt u eens verder op onze website www.stag-club.nl