Cub Triumph Holland

Club Triumph Holland; Voor élke Triumph…
Club Triumph Holland (CTH) omarmt alle modellen van het merk Triumph. Van de vooroorlogse modellen via de TR-serie en Saloons naar de laatst geproduceerde Acclaims. Maar ook auto's gebouwd met Triumph techniek zijn van harte welkom. De typeregisters binnen CTH zorgen ervoor dat de club een zo goed mogelijk beeld krijgt van alle rijdende (en verdwenen) Triumph's. Voor specifieke type-informatie kunnen leden hierop terugvallen. De Technische Commissie staat de leden zoveel mogelijk bij wanneer er vragen of technische problemen zijn. Door de grote verscheidenheid en modellen binnen CTH en de grote uitwisselbaarheid van onderdelen is er veel kennis beschikbaar. Kijk voor meer info op www.triumph.nl

Ook voor Standard…
Standard is onlosmakelijk met de historie van Triumph verbonden en heeft daarom een eigen plekje bij CTH.

Een warm welkom…
CTH is opgericht in 1976 en is een club met circa 800 leden waar wederzijds respect, gezelligheid en interesse in de merken Triumph of Standard centraal staan. Tijdens toerritten mag er natuurlijke sprake zijn van gezonde competitie maar evengoed wordt een helpende hand geboden als dit nodig mocht zijn. Elk jaar kunt u meedingen naar de CTH bokaal, door deelname aan de bokaalritten die verspreid door het land worden georganiseerd. Regionaal worden meerdere bijeenkomsten en technische meetings georganiseerd.

Voor iedereen…
Het bezit van een auto is geen voorwaarde, interesse en liefhebberij zijn ruim voldoende. Bezit u een restauratieproject of een zeldzame uitvoering in concoursconditie? Wellicht kunnen we een handje helpen. Of een van onze CTH Partners, bedrijven die u met speciale kortingen ontvangen. Middelpunt van CTH is ons 64 pagina’s tellend full-color clubmagazine, de Triumph Tribune, dat 6x per jaar verschijnt. Hierin nieuws over de clubactiviteiten, artikelen over Triumph's, hun historie en techniek, reisverslagen en advertenties op Triumph gebied. De Triumph Tribune is een steeds weer verrassend blad waarvoor u bij de brievenbus gaat wachten!

Het lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar / geen inschrijfgeld tijdens DNTD 

 Triumph rijden... Gelijk heb je...!

Zie onze website: www.triumph.nl